Η Περιβαλλοντική Ομάδα Βιολογικού δημιουργήθηκε από φοιτητές του τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ στα πλαίσια μιας προσπάθειας ανάδειξης των οικολογικών θεμάτων και δραστηριοποίησης σε τοπικά αλλά και ευρύτερα περιβαλλοντικά ζητήματα που μας αφορούν όλους. Μέσα από την ομάδα αποφασίζουμε και δρούμε συλλογικά διοργανώνοντας προβολές, συζητήσεις και κάθε τύπου εκδηλώσεις.

Επικοινωνία: povthess@gmail.com